Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2487/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/10/2020
Trích yếu V/v tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam và Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°