Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 287/UBND-VHTT
Ngày ban hành 03/02/2021
Trích yếu Triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°