Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Ký sự Thanh Hóa tên đất hồn người – Tập 25: Lửa chiến khu rực cháy

Phóng sự của Đài Truyền thanh - Truyền hình Thanh Hóa về Di tích Quốc gia Chiến khu Ngọc Trạo

°