Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày 06/02/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Theo đó, để phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 tại cộng đồng nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch COVID-19 tại cộng đồng). Nội dung cụ thể như sau: