Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2

Chiều ngày 17/3/2021, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại nơi cư trú và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Nhằm đảm bảo quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật bầu cử và văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 17/3/2021, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại nơi cư trú và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Định, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UV BTV,  Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Tuân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Tham dự  có các thành viên Hội đồng Bầu cử huyện Thạch Thành.

Sau khi hoàn thành xong quy trình hiệp thương lần thứ nhất, MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức Hội nghị lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng quy định và đảm bảo về tỷ lệ cơ cấu thành phần, độ tuổi. Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đã tiến hành nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện. Sau khi nhận hồ sơ, Ủy ban bầu cử huyện đã xem xét và lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện với số lượng 87 đại biểu là những người có đủ các tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao; danh sách này được chuyển qua Ủy ban MTTQ huyện để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 dân chủ công khai.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá và thống nhất danh sách sơ bộ những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 với số lượng 87 đại biểu. Trong đó: Nữ: 36 đại biểu, chiếm 41,38%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 33 đại biểu, chiếm 37,93%, đại biểu là người dân tộc 39 đại biểu, chiếm 44,83%; người ngoài đảng 13 đại biểu, chiếm 14,94%, đại biểu người tôn giáo 04 đại biểu, chiếm 4,6%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy;  đề nghị các thành viên HĐBC huyện nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để thực hiện đầy đủ các nội dung của hội nghị hiệp thương lần 2 cũng như hội nghị hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại nơi cư trú bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật; tham gia cùng với Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trong việc tổ chức lập danh sách cử tri, thành lập Ban bầu cử theo quy định và đúng thời gian./.

T/h: Thu Hà - Ngọc Thắng

thachthanhtv.vn