UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023

Ngày 08/02, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 1 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh tháng 01, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 02 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ. 

Trong tháng 1 năm 2023, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của câó trên; triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện công tác chính sách, công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo đó, trong tháng 1, UBND huyện đã tập trung tổ chức triển khai phương án sản xuất cây lương thực vụ Đông xuân năm 2022-2023, yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch và lịch gieo trồng của huyện để triển khai thực hiện; các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo gieo trồng đúng lịch gieo trồng và cơ cấu giống, tổng số lượng mạ đã gieo là 148 tấn; đến nay toàn huyện đã thực hiện gieo cấy diện tích 3.845 ha, đạt 84%KH. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch và quản lý diện tích mía vụ ép 2022-2023, đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 2.600 ha, đạt 94,4%, sản lượng mía nhập nhà máy đường Việt Nam – Đài Loan trên 89.251 tấn, năng suất bình quân ước đạt 58 tấn/ha. Tập trung chỉ đạo phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ gia súc, gia cầm; Công tác quản lý, bảo vệ rừng PCCCR được tăng cường, toàn huyện đã trồng được 121.400 cây trong ngày ra quân phát động Tết trồng cây, đạt 101,1%KH.

Thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất thủy sản trong tháng ước đạt 6.793,3 triệu đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 277,3 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 240,9 tấn, chiếm 86,9% tổng sản lượng, sản lượng khai thác 36,3 tấn.  Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 370.858 triệu đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.093,8 triệu đồng, đạt 9% dự toán tỉnh giao, 4,3% dự toán huyện giao.

Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm thực hiện, giao kế hoạch xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP cho các xã, thị trấn. Chỉ đạo xã Thành Thọ, Thạch Long hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để phục vụ công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2023 đối với sản phẩm Cam Vi Giang (thị trấn Vân Du) và gạo nếp hạt cau Tứ Quý (xã Thạch Đồng). Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kip thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần đưa ra những đầu việc cụ thể, rõ ràng và giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện trong tháng 2/2023 và trong thời gian tới. Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương trong từng cơ quan, đơn vị; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chủ động triển khai các dự án nông nghiệp thuộc các Chương trình MTQG, tập trung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM đi vào thực chất; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án công nghiệp, tăng thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích, phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ. Trước mắt, tập trung chỉ đạo nhân dân hoàn thành việc gieo cấy vụ Đông xuân, thực hiện tốt an sinh xã hội...