Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2023

Ngày 15/10/2023, tại trường THCS Phạm Văn Hinh, huyện Thạch Thành. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành đã tiến hành phỏng vấn những thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển theo các vị trí việc làm. Kết quả như sau:

Danh sách bảng tổng hợp kết quả xem tại đây./.