Ban hành Danh mục các nền tảng số quốc gia lần thứ hai

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký ban hành Quyết định số 2294/QĐ- BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022.

Ở lần này đã có thêm 3 nền tảng quốc gia được bổ sung, tăng lên tổng số 38 nền tảng. Cụ thể:

-Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ

- Nền tảng bản đồ số

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

- Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu

- Nền tảng dạy học trực tuyến

- Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS)

- Nền tảng hóa đơn điện tử

- Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử

- Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp

- Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản

- Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa

- Nền tảng quản lý tiêm chủng

- Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử

- Nền tảng trạm y tế xã

- Nền tảng phát thanh số (trực tuyến)

- Nền tảng truyền hình số (trực tuyến)

- Nền tảng bảo tàng số

- Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân

- Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch

- Nền tảng thuế điện tử

- Nền tảng bảo hiểm xã hội số

- Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp

- Nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn

- Nền tảng thiết bị IoT

- Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới

- Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới

- Nền tảng sàn thương mại điện tử

- Nền tảng đại học số

- Nền tảng quản trị tổng thể

- Nền tảng kế toán dịch vụ

- Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải

- Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)

- Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC)

- Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng

- Nền tảng cảng biển số

- Nền tảng cửa khẩu số

- Nền tảng đánh giá sát hạch kỹ năng số

- Nền tảng hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

Các nền tảng được chia thành 6 nhóm: Nhóm nền tảng hạ tầng số; Nhóm nền tảng công nghệ số cốt lõi; Nhóm nền tảng chính phủ số; Nhóm nền tảng y tế - giáo dục - văn hóa - xã hội; Nhóm nền tảng tài chính - ngân hàng-kinh doanh; Nhóm nền tảng nông nghiệp - giao thông - kho vận - công thương.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây./.

Phụ lục kèm theo./.