Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 46/CT-UBND
Ngày ban hành 24/04/2014
Trích yếu V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của CB, CC trong các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°