Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 487/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2014
Trích yếu Phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn và kinh phí chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2014, huyện Thạch Thành
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°