Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 991/UBND-NN
Ngày ban hành 13/11/2015
Trích yếu V/v chủ động phòng, chống đó, rét chống dịch bệnh cho vật nuôi và thủy sản
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°