Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 440/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/03/2020
Trích yếu Triển khai thực hiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°