Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 14/KH-UBND
Ngày ban hành 27/01/2021
Trích yếu Kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp PTNT
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°