Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực HĐND, UBND huyện chủ trì hoặc tham dự

Phòng ban

tham mưu

Lái xe

Trực Bảo bệ

Thứ 2

21/9

Cả ngày

(07h30) Dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021

Trung tâm hội nghị 25B. TP Thanh Hóa

CT. Phạm Đình Minh

Văn phòng

Nguyễn Văn Huy

Bùi Văn Tuyên

Thứ 3

22/9

Sáng

(07h30) Tham dự và phát biểu Chỉ đạo lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã

Trường Trung cấp nghề

PCT. Nguyễn Đình Tam

Nội vụ

Nguyễn Văn Nam

Chiều

Đi công tác cơ sở

Các xã, thị trấn

Chủ tịch, Các PCT UBND huyện

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Nam

Thứ 4

23/9

Sáng

(07h30)Dự hội nghị thảo luận Ngân sách năm 2021

Sở Tài chính

CT. Phạm Đình Minh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Nguyễn Văn Huy

(07h30) Dự hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự công tác cán bộ

Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, T3. Tòa nhà BTC Tỉnh ủy

CT. Phạm Đình Minh

 

Nguyễn Văn Huy

(07h30) Dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chức việc và tín đồ các tôn giáo

Hội trường UBND thị trấn Kim Tân

PCT. Nguyễn Đình Tam

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Nam

(07h30) Làm việc với đoàn kiểm tra Sở Tư pháp về lĩnh vực hành chính tư pháp

Hội trường phòng họp trực tuyến

PCT. Vũ Ngọc Dương

Phòng Tư pháp

 

(08h00) Xem xét, cho ý kiến vào Thuyết minh Đề án đề nghị công nhận đô thị Thạch Quảng đạt tiêu chí đô thị loại V

Hội trường T3. UBND huyện

PCT. Trần Bá Sơn

Ban QLDA, phòng KTHT, các phòng liên quan

 

Chiều

Đi công tác cơ sở

Các xã, thị trấn

Chủ tịch, Các PCT UBND huyện

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Nam

Thứ 5  24/9

Sáng

Dự kiến họp Thường trực UBND huyện thông qua một số nội dung phiên họp Thường kỳ tháng 9

Các xã, thị trấn

Chủ tịch, Các PCT UBND huyện

Các phòng, ban

 

 

Nguyễn Quốc Ba

Chiều

Đi công tác cơ sở

Các xã, thị trấn

Chủ tịch, Các PCT UBND huyện

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Nam

Thứ 6  25/9

Sáng

Dự kiến họp phiên họp Thường kỳ tháng 9

Các xã, thị trấn

Chủ tịch, Các PCT UBND huyện

Các phòng, ban

 

Chiều

Đi công tác cơ sở

Các xã, thị trấn

Chủ tịch, Các PCT UBND huyện

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Nam

 

Thứ 7

26/9

Trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (Lịch trực cụ thể sẽ có thông báo sau)

Cơ quan UBND huyện

Các đ/c Chủ tịch,

PCT UBND huyện

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Quốc Ba

CN

27/9

Trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (Lịch trực cụ thể sẽ có thông báo sau)

Cơ quan UBND huyện

Các đ/c Chủ tịch,

PCT UBND huyện

Các phòng, ban

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Nam

Trần Văn Lâm