Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

https://dx.gov.vn/
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx

Phát động Tháng hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (23/09/2022)

Ngày 10/10/2022 được chọn làm ngày Chuyển đổi số quốc gia, nhằm phát động các hoạt động của Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã cung cấp các thông tin,...

°