Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Ra mắt thí điểm CLB “gia đình phát triển bền vững” thôn Minh Lộc, xã Thành Minh (11/10/2020)

Sáng ngày 11/10, xã Thành Minh đã tổ chức hội nghị thí điểm thành lập và ra mắt CLB “gia đình phát triển bền vững” thôn Minh Lộc. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức của tỉnh. Tham dự có đại...

°