• Đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở huyện Thạch Thành

    (Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, huyện Thạch Thành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính (CCHC), hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt Nhân dân.

1 
°