Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
383/UBND-YT 18/02/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
385/UBND-TP 18/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính
30/KH-UBND 09/02/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
14/CĐ-UBND 04/02/2021 Công điện khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành
287/UBND-VHTT 03/02/2021 Triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021.
13/CĐ-UBND 01/02/2021 Công điện về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện Thạch Thành
267/UBND-VHTT 01/02/2021 Về việc hướng dẫn trang trí, tuyên truyền phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.
255/UBND-KTHT 29/01/2021 Về việc tăng cường thực hiện đảm bảo ATGT trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021
20/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
230/UBND-VHTT 28/01/2021 Về việc phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
14/KH-UBND 27/01/2021 Kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2021
172/UBND-VHTT 25/01/2021 Về việc Tổng dọn vệ sinh môi trường đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021
144/UBND-VHTT 22/01/2021 Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
129/UBND-TP 20/01/2021 V/v tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm về quản lý, sử dụng pháo nổ
115/UBND-VHTT 19/01/2021 Về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°