Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/KH-UBND 16/02/2024 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
407/QĐ-UBND 06/02/2024 Công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
03/KL-TTr 05/02/2024 Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư XDCB trên địa bàn xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành
31/TB-UBND 02/02/2024 Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành.
379/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành.
30/TB-UBND 31/01/2024 Thông báo xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024 theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Thạch Thành về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024.
22/TB-HĐTT 29/01/2024 Thông báo Kết quả điểm xét tuyển Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã
19/TB-UBND 19/01/2024 Thông báo thời gian triệu tập, sát hạch phỏng vấn xét tuyển Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã
17/TB-HĐTD 18/01/2024 Thông báo nội dung ôn tập trong phỏng vấn xét tuyển Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã
111/QĐ-UBND 17/01/2024 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự (vòng 2) phỏng vấn trong kỳ xét tuyển, tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành
3/TB-UBND 10/01/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
2/TB-UBND 09/01/2024 Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
98/UBND-LĐTBXH 09/01/2024 Công văn về việc tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024
10/CT-UBND 29/12/2023 Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
4745/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Thạch Thành năm 2024
1 2 3 4 5 6    
°