Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1738/UBND-VHTT 30/05/2023 Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện
1727/UBND-TNMT 29/05/2023 Công khai Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
1647/UBND-TP 23/05/2023 Về việc niêm yết TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch
1621/UBND-LĐTBXH 22/05/2023 Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt (VINADE)
1630/UBND-VP 22/05/2023 Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2022 - 31/5/2022 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
84/TB-UBND 19/05/2023 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
1551/UBND-LĐTBXH 17/05/2023 Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Công ty Cổ phần Mirai International
1557/UBND-NN 17/05/2023 Triển khai Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh,về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
1540/UBND-LĐTBXH 16/05/2023 Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN -BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu mẫu báo cáo.
1541/UBND-LĐTBXH 16/05/2023 Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 1607/VBHN-BLĐTBXH ngày 4/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1452/UBND-LĐTBXH 16/05/2023 Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 1676/VBHN -BLĐTBXH ngày 10/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1543/UBND-LĐTBXH 16/05/2023 Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Công ty Cổ phần phát triển tập đoàn An Dương
4/PA-UBND 15/05/2023 Phương án Triển khai Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2023
1534/UBND-NN 15/05/2023 Triển khai Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
1486/UBND-VHTT 11/05/2023 Hỗ trợ thông báo Triển lãm ảnh “ Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” lần (2).
1 2 3 4 5 6    
°