Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3810/QĐ-UBND 27/10/2020 Quyết định thành lập BTC và HĐ trọng tài Giải bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2020
2599/UBND-VHTT 26/10/2020 V/v tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ” của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam
2605/UBND-NV 26/10/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ.
66/CĐ-UBND 23/10/2020 V/v chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới
172/KH-UBND 23/10/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Thạch Thành
173/KH-UBND 23/10/2020 Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Thạch Thành
2579/UBND-NN 22/10/2020 V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới đối với xã được hình thành sau sáp nhập.
2581/UBND-VHTT 22/10/2020 Về việc phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2582/UBND-NN 22/10/2020 V/v theo dõi diễn biến bão số 8 và khắc phục thiệt hại do mưa lớn sau bão số 7 gây ra.
63/CĐ-UBND 21/10/2020 Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn huyện
170/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch Tuyên truyền Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện
169/KH-UBND 20/10/2020 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2020
2546/UBND-KTHT 19/10/2020 V/v tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và duy trì chợ, cửa hàng an toàn thực phẩm.
62/CĐ-UBND 16/10/2020 CÔNG ĐIỆN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN THẠCH THÀNH
182/TB-UBND 14/10/2020 Thông báo thời gian triệu tập, sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°