Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/CĐ-UBND 16/09/2021 Về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành
2785/UBND-VP 15/09/2021 Về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
229/TB-UBND 14/09/2021 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
186/KH-UBND 09/09/2021 Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2021
188/KH-UBND 09/09/2021 Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 6 năm 2021
185/PA-UBND 08/09/2021 Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
2625/UBND-VHTT 06/09/2021 Công văn tuyên truyền thực hiện bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
2631/UBND-KTHT 06/09/2021 V/v triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
2611/UBND-NN 05/09/2021 Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai năm 2021
150BC-UBNDBC-UBND 31/08/2021 Hệ thống cấp nước PCCC khu công nghiệp
2504/UBND-YT 30/08/2021 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
2486/UBND-YT 29/08/2021 V/v thực hiện khai báo y tế đối với người ở vùng dịch trên địa bàn tỉnh trở về địa phương từ ngày 25/8/2021
41/CĐ-UBND 27/08/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành
2465/UBND-YT 26/08/2021 Về việc thực hiện khai báo y tế đối với người từ huyện Nông Cống trở về địa phương từ ngày 10/8/2021
2427/UBND-VHTT 24/08/2021 Triển khai phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư tại huyện Thạch Thành.
1 2 3 4 5 6    
°