Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
159/KH-UBND 21/09/2020 Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
52/CĐ-UBND 18/09/2020 Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020
156/ĐL-UBND 18/09/2020 Điều lệ Giải bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2020
2308/UBND-TNMT 18/09/2020 Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn huyện.
2300/UBND-LĐTBXH 17/09/2020 Về việc tuyển lao động cho Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam
155/KH-UBND 16/09/2020 Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Thạch Thành đến năm 2025
2284/UBND-VHTT 16/09/2020 Về việc tiếp tục tổ chức các giải thể thao quần chúng trên địa bàn huyện.
2287/UBND-YT 16/09/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “bình thường mới”.
152/KH-UBND 15/09/2020 Thực hiện “ Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm”trên địa bàn huyện Thạch Thành
153/KH-BCĐ 15/09/2020 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2020
2265/UBND-TCKH 15/09/2020 Về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
154/TB-UBND 14/09/2020 Thông báo thu bổ sung hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm 2020
2209/UBND-VHTT 10/09/2020 Về việc Cài đặt ứng dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện
147/TB-UBND 07/09/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020
2163/UBND-TCKH 03/09/2020 Về việc Triển khai Kế hoạch số 183/KHUBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.
1 2 3 4 5 6    
°