Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/NQ-HĐND 07/06/2017 Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện
52/TB-UBND 22/03/2016 V/v kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích Đền Phố Cát, xã Thành Vân
990/UBND - NN 13/11/2015 V/v kiểm tra, nghiệm thu đối tượng thực hiện chăn nuôi dưới tán rừng năm 2015
991/UBND-NN 13/11/2015 V/v chủ động phòng, chống đó, rét chống dịch bệnh cho vật nuôi và thủy sản
988/UBND-VHTT 12/11/2015 V/v khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
989/UBND-VHTT 12/11/2015 V/v thực hiện truyền thông trọng điểm về phòng chống bạo lực gia đình
985/UBND-TP 11/11/2015 V/v tuyên truyền, phổ biến cuộc thi "Giao thông học đường"
212/TB-UBND 05/11/2015 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Quốc Đại - Phụ trách các công việc của Phòng Tư Pháp - UBND huyện Thạch Thành
109/KH-UBND 15/09/2015 KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2016-2020
51/HD-UBND 06/05/2014 Hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của Đài truyền thanh xã, thị trấn
917/QĐ-UBND 05/05/2014 V/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Thạch Thành
495/QĐ-UBND 28/04/2014 V/v thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, MT
487/QĐ-UBND 25/04/2014 Phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn và kinh phí chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2014, huyện Thạch Thành
46/CT-UBND 24/04/2014 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của CB, CC trong các cơ quan hành chính nhà nước
479/QD-UBND 21/04/2014 V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn
1 2 3 4 5 6