Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/TB-UBND 19/05/2022 Thông báo công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
1331/UBND-KTHT 19/05/2022 V/v triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
1332/UBND-KTHT 19/05/2022 V/v đẩy mạnh phong trào sáng tạo và tạo điều kiện, hỗ trợ các công trình, giải pháp khoa học được áp dụng vào thực tiễn
1335/UBND-LĐTBXH 19/05/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh.
1336/UBND-TP 19/05/2022 Về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ năm 2021
78/KH-UBND 18/05/2022 Triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác gia đình
1291/UBND-TCKH 17/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022; Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 và số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của TTCP.
1289/UBND-KTHT 17/05/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) trên địa bàn huyện Thạch Thành.
1441/QĐ-UBND 17/05/2022 Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thạch Thành
73/KH-UBND 10/05/2022 Triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động của Huyện ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1204/UBND-VHTT 10/05/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 568/QĐ-UBND, ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
1385/QĐ-UBND 09/05/2022 Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke đối với cơ sở Lan Anh - xã Thạch Sơn
1144/UBND-TNMT 05/05/2022 Triển khai thực hiện các Thông tư hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022.
1361/QĐ-UBND 30/04/2022 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 huyện Thạch Thành.
7/GCN 28/04/2022 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Cơ sở BKS GAMING CENTER - Khu phố 5, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (000.00.43.H56-220420-1003)
1 2 3 4 5 6    
°