Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ SÁU CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI

Đăng ngày 29 - 03 - 2013
100%

Ngày 15/3/2013 Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung Đảng (khóa XI) cho các đ/c là Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Trưởng phó các phòng ban Huyện ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Bùi Thị Mười Phó Bí thư Thường trực dự và triển khai một số nội dung quan trọng của Nghị quyết.

 

 

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai, quán triệt Nghị quyết  số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về: “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Nghị quyết số 20  “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện địa hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 49 “Về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách năm 2013”, Kết luận số 50 về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiêp nhà nước” ; Kết luận số 51 về đến án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau hội nghị, Các Đảng bộ chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân và hoàn thành trong tháng 3 năm 2013 này.

Để đợt học tập nghị quyết đại kết quả Ban thường vụ Huyện uỷ yêu cầu, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai đng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; các ngành có liên quan, các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị; đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp uỷ tập trung nghiên cứu từng nội dung nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả vào địa phương, đơn vị chủ động đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp”…/.

 

<

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thành(31/10/2019 7:50 SA)

UBND huyện Thạch Thành: Tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện;...(25/10/2019 3:12 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019(24/10/2019 3:03 CH)

Thạch Thành sôi nổi Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân 2019(18/10/2019 2:52 CH)

Huyện Thạch Thành: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện(10/10/2019 2:25 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 20 sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/10/2019 2:49 CH)

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Thạch Thành(27/09/2019 8:20 CH)

UBND huyện họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019(26/09/2019 10:18 CH)

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2019.(14/09/2019 10:23 CH)

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THẠCH THÀNH: Tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 8.(31/08/2016 4:45 CH)

Các ứng cử viên HĐND tỉnh thanh hóa khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri huyện thạch thành (18/05/2016 4:22 CH)

UBND huyện thạch thành: Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2015,...(21/04/2016 4:12 CH)

°