Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Thông tin tóm tắt dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 27 - 06 - 2022
100%

Danh mục 84 dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Danh mục, profile thông tin các dự án tải tại đây./.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư mới khu...(25/10/2022 7:56 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu 3, xã Thạch...(12/08/2022 10:06 CH)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm Chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công...(05/07/2022 8:45 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(01/07/2022 8:52 CH)

Thông tin tóm tắt dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai...(27/06/2022 9:40 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý gồm phao, phà đảm bảo giao...(06/06/2022 3:05 CH)

Thông báo công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.(19/05/2022 11:24 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là khu phố 3, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch...(08/04/2022 9:47 CH)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu 3, xã Thạch Bình, huyện...(07/07/2020 4:18 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu phố 3,...(27/05/2020 3:16 CH)

°