Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

  • Cần quan tâm phát triển cây mía nguyên liệu ở huyện Thạch Thành

    Nông dân xã Thành Tân (Thạch Thành) chăm sóc mía nguyên liệu niên vụ 2012 – 2013. (THO)- Trải qua 17 vụ ép (kể từ năm 1995), huyện Thạch Thành đã có nhiều giải pháp phát triển, quản lý cây mía nguyên liệu, như: chuyển đổi đất chân đồi, diện tích một vụ lúa năng suất thấp sang trồng mía; tăng cường các biện pháp chăm sóc, diệt trừ bọ hung đen hại mía; nghiêm cấm việc bán mía cho các lò đường mật thủ công và bán ra ngoài vùng...

  • Thạch Thành thương về miền quê đá

    Những năm qua, diện mạo quê đá Thạch Thành (Thanh Hóa) nhiều đổi thay, nhưng sự khó tính, khốc liệt của thiên nhiên vẫn nguyên vẹn, khí chất mạnh mẽ vươn lên trong gian khó của con người xứ Thanh vẫn vững vàng.

  • Thạch Thành trên đường phát triển

    Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nên đạt được nhiều kết quả khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

1