Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

HUYỆN UỶ THẠCH THÀNH: TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 8 (Khóa IX) VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 152/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHU VỰC PHÒNG THỦ

Đăng ngày 09 - 04 - 2013
100%

Ngày 03/4/2013 Huyện uỷ Thạch Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII(Khóa IX) về chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới và sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ- CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Đồng chí Bùi Thị Mười Phó Bí thư thường trực huyện uỷ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Sau 10 năm thực hiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII(Khóa IX) về chiến lược bảo về tổ quốc trong tình hình mới dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, các cấp chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành đã có nhiều cố gắng, chủ động sáng tạo chăm lo lao động sản xuất phát triển Kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường tiềm lực QP-AN; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết một lòng theo Đảng, hăng hái thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, lực lượng vũ trang huyện nhà có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. các cấp ủy Đảng và Chính quyền trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và Bộ quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn về Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiềm lực quân sự, an ninh; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng trong khu vực phòng thủ…Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, biển đảo, chỉ đạo việc đăng ký quản lý huấn luyện diễn tập huy động nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới với mục tiêu cơ bản là: Giữ vững ổn định chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ - nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý vững vàng về chính trị, có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang kiên định vững vàng về tư tưởng, chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Tập trung xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh mà nền tảng là xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

 

<

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thành(31/10/2019 7:50 SA)

UBND huyện Thạch Thành: Tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện;...(25/10/2019 3:12 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019(24/10/2019 3:03 CH)

Thạch Thành sôi nổi Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân 2019(18/10/2019 2:52 CH)

Huyện Thạch Thành: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện(10/10/2019 2:25 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 20 sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/10/2019 2:49 CH)

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Thạch Thành(27/09/2019 8:20 CH)

UBND huyện họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019(26/09/2019 10:18 CH)

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2019.(14/09/2019 10:23 CH)

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THẠCH THÀNH: Tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 8.(31/08/2016 4:45 CH)

Các ứng cử viên HĐND tỉnh thanh hóa khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri huyện thạch thành (18/05/2016 4:22 CH)

UBND huyện thạch thành: Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2015,...(21/04/2016 4:12 CH)

°