Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Khắc phục hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Đăng ngày 08 - 10 - 2013
100%

(THO) - Ngay sau khi kết thúc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Thạch Thành đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế theo từng phần việc cụ thể sau kiểm điểm.

Từng tổ công tác của BTVHU đã xây dựng kế hoạch, định kỳ làm việc với cấp ủy cơ sở để chỉ đạo công tác khắc phục khuyết điểm, đồng thời phân công các đồng chí là ủy viên BTV phụ trách cơ sở để trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Các đồng chí huyện ủy viên là trưởng, phó các phòng, ban của huyện về dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ nông thôn, nâng cao chất lượng  sinh hoạt theo chuyên đề để khắc phục tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ Đảng. Về công tác cán bộ, trên cơ sở kết quả kiểm điểm, các cấp ủy đã rà soát lại đội ngũ cán bộ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ. Theo đó, huyện ủy đã điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; thực hiện quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương châm “động” và “mở”, chất lượng đội ngũ cán bộ quy hoạch được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định. Huyện ủy  đã luân chuyển 118 cán bộ, chủ yếu tăng cường cho các xã, các phòng, ban của huyện.

Đi đôi với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, BTVHU tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 – CT/T.Ư của Bộ Chính trị; làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, đặc biệt coi trọng tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy. Ở từng tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí bí thư cấp ủy phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Đến nay, 100% số thôn, bản đều có chi bộ, không còn tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép. Qua đánh giá phân loại năm 2012, có 50/60 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (83,3%), 8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (13,3%), 2 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ (3,4%), không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng đồng chí phụ trách. Đồng thời, tập trung thảo luận, ban hành các nghị quyết, định hướng phát triển kinh tế - xã hội như: phát triển kinh tế - xã hội 6 xã đặc biệt khó khăn, thành lập 3 HTX quy mô toàn huyện, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ... đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ gắn với cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống có năng suất cao vào sản xuất. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại 3 xã Thạch Bình, Thành An, Thành Thọ; sản xuất 1.500 ha lúa mùa né lụt để tạo quỹ đất gieo trồng cây màu vụ đông. Năm 2013, mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đăng ký và thực hiện 2 khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo chuyển biến tiến bộ, tinh thần thái độ, trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên. Tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên và làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm công khai, công bằng đối với các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Góp phần củng cố niềm tin; tạo được sức lan tỏa với chiều hướng tích cực, khơi dậy ý thức tự giác; có tác dụng rõ nét trong việc phòng ngừa sự suy thoái đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp trong huyện. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng được tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn đối với công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt hàng ngày; những vướng mắc, tồn tại đã kịp thời được giải quyết; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình  thẳng thắn, chân thành trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và là niềm tin, động lực để cán bộ, đảng viên trong huyện tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

 

 

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành: Tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện;...(25/10/2019 3:12 CH)

Thạch Thành sôi nổi Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân 2019(18/10/2019 2:52 CH)

Ngọc Trạo những ngày sang thu(21/09/2015 2:15 CH)

Huyện Thạch Thành tập trung phát triển cây mía nguyên liệu(11/03/2014 3:36 CH)

Công bố quy hoạch cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân(21/10/2013 3:36 CH)

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Khắc phục hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(08/10/2013 3:36 CH)

Tạo bước đột phá mới trong chăn nuôi ở huyện Thạch Thành(04/10/2013 3:35 CH)

Hội LHPN huyện Thạch Thành: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên (04/10/2013 3:35 CH)

UBND HUYỆN THẠCH THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2012 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013(12/03/2013 3:35 CH)

HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI VIỆT DÃ BÁO THANH HOÁ NĂM 2013(12/03/2013 3:35 CH)

HĐND HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THAM GIA Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP...(07/03/2013 3:35 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THẠCH THÀNH (2003-2012)(04/03/2013 3:35 CH)

°