Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 18 - 03 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

HĐND huyện Thạch Thành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện(12/09/2020 9:13 CH)

Hội nghị triển khai nghiên cứu học tập Nghị quyết 58 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát...(01/09/2020 9:53 CH)

Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 22(27/06/2020 11:08 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020(23/06/2020 11:05 CH)

ĐND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị để chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9- HĐND...(16/05/2020 3:27 CH)

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025(04/05/2020 3:01 CH)

Công điện khẩn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống...(11/04/2020 9:03 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

Huyện Thạch Thành: Tiễn đưa 222 thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2020(12/02/2020 3:07 CH)

Huyện Thạch Thành: Triển khai đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã(26/12/2019 7:13 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019(27/09/2019 8:56 CH)

°