Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1540/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/05/2023
Trích yếu Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN -BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu mẫu báo cáo.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Lao động TBXH
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm .pdf
-01.pdf
°