Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 19/CT-UBND
Ngày ban hành 02/04/2020
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 và ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo,điều hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°