Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2013

Đăng ngày 13 - 03 - 2013
100%

Ngày 11 tháng 3 năm 2013 Đồng chí Lê Văn Trinh Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vụ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát động.

       Trong năm 2012, mặc dù huyện ta gặp nhiều khó khăn, thách thức: Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tài khoá và tiền tệ để kiềm chế lạm phát, đầu năm dịch cúm H5N1 phát sinh tại xã Thạch Đồng; thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài; đợt mưu lũ từ ngày 2/9 đến ngày 9/9/2012 sảy ra trên địa bàn huyện đã làm thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các tầng lớp nhân dân, huyện ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ và cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả cao, văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao.

Những thành tích đạt được trong năm 2012 là rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên huyện ta vẫn còn có một số tồn tại hạn chế: Chuyển dịch cơ cấu mùa vụ còn chậm, chỉ tiêu phát triển chăn nuôi và tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đạt kế hoạch đề ra; một số vấn đề xã hội giải quyết chưa triệt để, còn gây bức xúc, như: Tình hình tội phạm trộm cắp, tệ nạn cờ bạc, số đề, may tuý còn gia tăng. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế. Nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức, đoàn thể chậm được đổi mới.

Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện cần phải nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những bài học quý trong các phong trào thi đua năm 2012, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 đã đề ra. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vụ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện với những nội dung thi đua chủ yếu, như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, xản xuất, làm kinh tế giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các thành phần kinh tế; thường xuyên theo dõi nắm trắc tình hình, phát hiện và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ gắn với cơ cấu cây trồng, chuyển diện tích đất trồng lúa 1 vụ hiệu quả thấp sang trồng mía, đưa giống cây trồng có năng xuất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đẩy mạnh đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi trang trại. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 15,1%, thu nhập bình quan đầu người đạt 20,2 triệu đồng/người; sản lượng lương thực đạt 58 ngàn tấn; Giá trị nông-lâm-thủy sản tăng 4,7%, Công nghiệp- Xây dựng tăng 11,4%, Thương mại-Dịch vụ tăng 22,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 685,6 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước tăng 10% so với dự toán tỉnh giao.

Thứ hai: Thực hiện đồng bộ các biện pháp để tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng; tổ chức điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, theo dự toán được duyệt và theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba: Tăng cường thực hiện xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã văn hóa, cơ quan văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thư tư: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”,  tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học và trung tâm học tập công đồng, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi ở 26 xã, thị trấn; xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng cao hơn so với năm học trước; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 38%. 

Thứ năm: Tăng cường thi đua nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu” và 12 điều y đức đối với cán bộ y tế. Phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,69 %; giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 20,5%; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện, xây dựng đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế các xã, thị trấn; duy trì thường xuyên phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, trong năm giảm được từ 3-4% tỉ lệ hộ nghèo trở lên; tạo việc làm mới cho 5.000 người, mở được từ 10 lớp ngắn hạn để đào tạo được 300 học viên trở lên, tổ chức các lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người lao động .

Thứ sáu: Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào: “Thi đua Quyết thắng”, “Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong tràoToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thứ bảy: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh và Huyện cùng với các nguồn vốn huy động của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, trụ sở xã, nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường... ở các xã, thôn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thi đua thực hành tiết kiệm, tạo nguồn kinh phí cho việc chỉnh trang, nâng cấp nhà cửa, các công trình nước sạch, vệ sinh, xây dựng sân, vườn xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới; Năm 2013, 5 xã điểm mỗi xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí, các xã còn lại mỗi xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thứ tám: Không ngừng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, thiếu sót đã được chỉ ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, tổ chức các kỳ họp và chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND các cấp; xây dựng HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Thứ chín: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, toàn diện và thiết thực, trọng tâm là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách quần chúng, phát huy dân chủ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phát huy, nhân rộng các gương sáng điển hình tiên tiến; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ mười: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền, đổi mới nội dung, phương pháp điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết, cương quyết và có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các khâu them chốt để tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: “Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân. Thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp với mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội cùng cấp, nâng cao hiệu quả trong công tác của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ công dân của đội ngũ cán bộ, công chức, áp dụng đồng bộ cơ chế một cửa trong các cơ quan hành chính nhà nước tạo điều kện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi Thi đua ái quốc "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đề nghị các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị, phải xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên và thiết thực, bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của huyện. Thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua, đi đôi với biểu dương, khen thưởng kịp thời, chú ý khen đột xuất các cơ sở và người trực tiếp lao động, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2013 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần đó thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trong huyện hãy đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh”

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

<

Tin mới nhất

Công điện về việc cho phép hoạt động trở lại một số lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn huyện Thạch...(19/04/2020 9:51 CH)

Công điện khẩn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống...(11/04/2020 9:03 CH)

Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển vào cơ...(03/04/2020 9:30 CH)

Chị thị 19 Về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Ứng dụng...(03/04/2020 9:12 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thành Long(03/04/2020 9:07 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

[THÔNG BÁO] Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch...(01/04/2020 8:18 CH)

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành(22/03/2020 9:20 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

Huyện Thạch Thành chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025(06/03/2020 3:28 CH)

Huyện Thạch Thành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm cuối nhiệm kỳ(02/03/2020 3:21 CH)

Huyện Thạch Thành: Tiễn đưa 222 thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2020(12/02/2020 3:07 CH)

°