Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

HUYỆN UỶ THẠCH THÀNH: TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 8 (Khóa IX) VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 152/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHU VỰC PHÒNG THỦ

Đăng ngày 09 - 04 - 2013
100%

Ngày 03/4/2013 Huyện uỷ Thạch Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII(Khóa IX) về chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới và sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ- CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Đồng chí Bùi Thị Mười Phó Bí thư thường trực huyện uỷ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Sau 10 năm thực hiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII(Khóa IX) về chiến lược bảo về tổ quốc trong tình hình mới dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, các cấp chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành đã có nhiều cố gắng, chủ động sáng tạo chăm lo lao động sản xuất phát triển Kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường tiềm lực QP-AN; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết một lòng theo Đảng, hăng hái thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, lực lượng vũ trang huyện nhà có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. các cấp ủy Đảng và Chính quyền trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và Bộ quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn về Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiềm lực quân sự, an ninh; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng trong khu vực phòng thủ…Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, biển đảo, chỉ đạo việc đăng ký quản lý huấn luyện diễn tập huy động nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới với mục tiêu cơ bản là: Giữ vững ổn định chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ - nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý vững vàng về chính trị, có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang kiên định vững vàng về tư tưởng, chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Tập trung xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh mà nền tảng là xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

 

<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển vào cơ...(03/04/2020 9:30 CH)

Chị thị 19 Về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Ứng dụng...(03/04/2020 9:12 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thành Long(03/04/2020 9:07 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

[THÔNG BÁO] Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch...(01/04/2020 8:18 CH)

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành(22/03/2020 9:20 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

Huyện Thạch Thành chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025(06/03/2020 3:28 CH)

Huyện Thạch Thành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm cuối nhiệm kỳ(02/03/2020 3:21 CH)

Huyện Thạch Thành: Tiễn đưa 222 thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2020(12/02/2020 3:07 CH)

Các đồng chí lãnh đạo thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi...(20/01/2020 2:21 CH)

Huyện uỷ Thạch Thành tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020(15/01/2020 2:04 CH)

°