Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

UBND huyện thạch thành: Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2015, bàn giải pháp thực hiện năm 2016

Đăng ngày 21 - 04 - 2016
100%

        Mới đây, UBND huyện Thạch thành đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015, bàn phương hướng năm 2016. Với sự tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới; theo số liệu thống kê của Văn phòng BCĐ nông thôn mới, đến cuối năm 2015 toàn huyện đã đạt  bình quân 14,11 tiêu chí, tăng 1,87 tiêu chí so với năm 2014; đã có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là: Thạch Tân, Thành Hưng và Thành Vân; có 03 xã đạt 17 tiêu chí, 03 xã đạt 15 tiêu chí, 02 xã đặc biệt khó khăn mới đạt được 09 tiêu chí, các xã khác đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 28 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn được duy trì 16,1 %, cơ cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 là 1.577 tỷ đồng. Trong đó vốn trực tiếp từ chương trình xây dựng nông thôn mới là 38,4 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác là 40,2 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 66 tỷ đồng…. Ngoài ra, các địa phương còn vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động để mở rộng đường giao thông Nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường khu dân cư… Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện chỉ đạo năm 2016 các đơn vị trong toàn huyện tiếp tục phát huy nội lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn, các chương trình để phấn đấu có từ 3-4 đơn vị về đích nông thôn mới, mỗi xã có ít nhất 01 thôn đạt tiêu chí Thôn nông thôn mới, riêng đối với các xã chưa đạt chuẩn phấn đấu đạt từ 02 tiêu chí trở lên.

        Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp ủy Đảng và chính quyền và cả hệ thống chính trị cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, hiệu quả của chương trình mục tiếu quốc gia về xây dựng NTM, để làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; phát huy vai trò của các đoàn thể tạo thành sức mạnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực vào cuộc. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; tiếp tục huy động nguồn lực từ trong nhân dân và nguồn lực xã hội hóa lồng ghép với với các chương trình, dự án khác  để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch và lộ trình.

<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển vào cơ...(03/04/2020 9:30 CH)

Chị thị 19 Về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Ứng dụng...(03/04/2020 9:12 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thành Long(03/04/2020 9:07 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

[THÔNG BÁO] Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch...(01/04/2020 8:18 CH)

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành(22/03/2020 9:20 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

Huyện Thạch Thành chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025(06/03/2020 3:28 CH)

Huyện Thạch Thành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm cuối nhiệm kỳ(02/03/2020 3:21 CH)

Huyện Thạch Thành: Tiễn đưa 222 thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2020(12/02/2020 3:07 CH)

Các đồng chí lãnh đạo thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi...(20/01/2020 2:21 CH)

Huyện uỷ Thạch Thành tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020(15/01/2020 2:04 CH)

°