Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành

Đăng ngày 22 - 03 - 2020
100%

Sáng 22/3, Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy Thạch Thành, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên thuộc Đảng bộ huyện tổ chức đại hội điểm.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c; đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Quách Thị Tươi, UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm BDCT huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện;

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành hiện có 3 chi bộ với 61 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra. 100% cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham gia học tập và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với các phong trào thi đua của ngành Y tế “Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, phong trào thi đua xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp của ngành Y tế.

Trong 5 năm, Bệnh viện đa khoa huyện đã khám cho 261 nghìn 795 lượt người, tăng 112,3%; điều trị nội trú cho 85 nghìn 490 lượt, tăng 102%; tổng số bệnh nhân phẫu thuật là 5 nghìn 672 bệnh nhân, tăng 101%; xét nghiệm sinh hóa 638 nghìn 709 tiêu bản; chụp X. quang được hơn 109 nghìn lần, tăng 129,5% so với nhiệm kỳ trước.  Từ quy mô 150 giường bệnh theo kế hoạch, đến nay, Bệnh viện đã trang bị thêm giường bệnh thực kê 362 giường. Hàng năm, các chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn của bệnh viện thường xuyên đạt và vượt từ 120 đến 130% so với kế hoạch đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ đã tuyển dụng 110 viên chức, trong đó, có 24 bác sỹ. Công tác phát triển đảng viên, công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đã giới thiệu 16 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng, kết nạp được 14 đảng viên mới. Hàng năm, có trên 90% tổng số đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đa khoa huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao y đức, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phấn đấu xây dựng bệnh viện đạt mức khá trở lên theo tiêu chí của Bộ y tế.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, bàn giải pháp cho việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, xây dựng và triển khai hiệu quả phương án tự chủ toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để tạo nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ khám và điều trị; tập trung xây dựng Bệnh viện trở thành điểm sáng tiêu biểu về y đức, tinh thần và thái độ phục vụ bệnh nhân; chăm lo đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, có cơ chế chính sách thu hút đội ngũ bác sỹ trẻ có trình độ để tạo nguồn cán bộ lâu dài; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và toàn Đảng bộ để Đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Với tinh đoàn kết, đổi mới, phát triển, nâng cao y đức hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa được Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Cũng tại Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

T/h: Bùi Hương – Ngọc Thắng

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển(06/08/2020 11:53 CH)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thạch Thành lần thứ VIII(18/06/2020 10:59 CH)

Đại hội Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(13/06/2020 10:57 CH)

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025(11/06/2020 10:56 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vân Du lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025(11/06/2020 10:55 CH)

Đảng bộ xã Thạch Quảng; Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(10/06/2020 10:54 CH)

Đảng bộ xã Ngọc Trạo Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025(09/06/2020 10:51 CH)

Các tổ Đại biểu HĐND huyện Thạch Thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX(06/06/2020 10:50 CH)

Đảng bộ xã Thạch Bình Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025(05/06/2020 10:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Tâm, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(04/06/2020 10:43 CH)

Đảng bộ xã Thành Long Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025(03/06/2020 10:44 CH)

Đảng bộ xã Thành Thọ Đại hội lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020-2025(03/06/2020 4:34 CH)

°