Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công điện khẩn số 41: Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
100%

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngày 27/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã có Công điện khẩn số 41/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành. Nội dung cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn phân biệt và phòng tránh “dương tính giả” khi tự làm test nhanh COVID-19 tại nhà(02/03/2022 6:06 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 15/02/2022(15/02/2022 4:35 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 14/02/2022(14/02/2022 5:08 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 09/02/2022(09/02/2022 4:56 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 08/02/2022(08/02/2022 5:00 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 30/01/2022(30/01/2022 4:25 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 28/01/2022(28/01/2022 4:24 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 27/01/2022(27/01/2022 7:19 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 26/01/2022(26/01/2022 7:18 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 25/01/2022(25/01/2022 7:17 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 24/01/2022(24/01/2022 11:05 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 22/01/2022(22/01/2022 11:05 SA)

°