Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện nói riêng. Thực hiện Công văn số 13392/UBND-VX ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 30/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã có Công văn số 2504/UBND-YT về việc viếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn phân biệt và phòng tránh “dương tính giả” khi tự làm test nhanh COVID-19 tại nhà(02/03/2022 6:06 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 15/02/2022(15/02/2022 4:35 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 14/02/2022(14/02/2022 5:08 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 09/02/2022(09/02/2022 4:56 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 08/02/2022(08/02/2022 5:00 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 30/01/2022(30/01/2022 4:25 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 28/01/2022(28/01/2022 4:24 CH)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 27/01/2022(27/01/2022 7:19 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 26/01/2022(26/01/2022 7:18 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 25/01/2022(25/01/2022 7:17 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 24/01/2022(24/01/2022 11:05 SA)

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành tính đến 17 giờ, ngày 22/01/2022(22/01/2022 11:05 SA)

°