Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công điện phát lệnh Báo động II trên sông bưởi

Đăng ngày 12 - 08 - 2022
100%

Vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Thạch Thành đã có Công điện số 12 về việc phát lệnh Báo động II trên sông Bưởi. Nội dung cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo(28/09/2022 8:43 CH)

Thạch Thành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội(23/09/2022 2:28 CH)

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(21/09/2022 4:26 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành(12/09/2022 11:17 SA)

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện(12/09/2022 11:13 SA)

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng(12/09/2022 9:08 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành(08/09/2022 6:06 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành(05/09/2022 10:29 CH)

Công nhân kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(05/09/2022 8:22 SA)

Thông báo về việc kiểm tra thông tin của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và...(29/08/2022 6:26 CH)

Thông báo thời gian triệu tập, sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực...(28/08/2022 6:21 CH)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(26/08/2022 8:15 CH)

°