Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
100%

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ký Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Theo đó, Công nhận kết quả đối với 04 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành. Cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo(28/09/2022 8:43 CH)

Thạch Thành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội(23/09/2022 2:28 CH)

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(21/09/2022 4:26 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành(12/09/2022 11:17 SA)

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện(12/09/2022 11:13 SA)

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng(12/09/2022 9:08 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành(08/09/2022 6:06 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành(05/09/2022 10:29 CH)

Công nhân kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(05/09/2022 8:22 SA)

Thông báo về việc kiểm tra thông tin của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và...(29/08/2022 6:26 CH)

Thông báo thời gian triệu tập, sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực...(28/08/2022 6:21 CH)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(26/08/2022 8:15 CH)

°