UBND huyện Thạch Thành họp thường kỳ tháng 10/2023

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
100%

Ngày 25/10, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023, thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UV BTV Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hào, CVP HĐND&UBND huyện trình bày báo cáo tại phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh tháng 10 nêu rõ: Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch diện tích lúa mùa, đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 4.452,84ha/4.557,64ha đạt 97,7% diện tích gieo trồng, năng suất thu hoạch ước đạt 50,56 tạ/ha, sản lượng ước đạt 23.042 tấn; tiếp tục chỉ đạo nhân dân tổ chức sản xuất vụ đông, đến ngày 18/10/2023 toàn huyện đã trồng được 1.121 ha vụ đông, đạt 56%; chỉ đạo nhân dân trồng, chăm sóc và ký hợp đồng cho vụ ép 2023-2024. Đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đến nay đã thực hiện tích tụ 300,98 ha đạt 71,66%KH.

Chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, chăm sóc rừng trồng tập trung, rừng khoanh nuôi; đến nay đã trồng 580 ha rừng, đạt 82,8%KH. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 263 tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo xã Thạch Long hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn NTM theo quy định, chỉ đạo xã Thành Hưng đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao huyện Thạch Thành đợt 2/2023 đối với 03 sản phẩm.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn giữ được đà tăng trưởng cao, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống vẫn duy trì đà phát triển, một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như: Quần áo các loại đạt 9.921 nghìn cái, tăng 16,8% so với cùng kỳ; gỗ xẻ các loại 4.101 m3, tăng 15,5% so với cùng kỳ; gạch xây các loại 15.591 nghìn viên tăng 14,6% so với cùng kỳ...

Hoạt động thương mại duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả không có biến động lớn. Tập trung đẩy mạnh kích cầu, đa dạng hóa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, đến tháng 10/2023, toàn huyện ước đón được 141.000 lượt khách du lịch, tăng 50% so với cùng kỳ, đạt 110%KH, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 88,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ;

Trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; vận chuyển hành khách trong tháng đạt 328.838 lượt người, tăng 13,2% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa đạt 367.079 tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thu NSNN trên địa bàn đạt 97 tỷ 813,9 triệu đồng, đạt 71,5% dự toán tỉnh giao; đạt 24,6% dự toán huyện giao.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Cụ thể, tiến độ xây dựng Nông thôn mới trong tháng chưa có sự chuyển biến rõ rệt, kết quả đạt thấp; Tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm; Quy hoạch chung xây dựng xã chậm so với yêu cầu. Công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ GPMB đạt rất thấp; tiến độ thực hiện đấu giá QSD đất, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa chậm. Thu ngân sách nhà nước đạt thấp ...

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ, phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UV BTV Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các các phòng, ban, ngành tiếp tục bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra từ nay đến cuối năm để triển khai thực hiện. Trong đó tập trung quán triệt, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ đông, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về đích NTM, nhất là các tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn vốn lớn, triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn, Cụm Công nghiệp Thạch Bình, hạ tầng Cụm công nghiệp Vân Du...; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác đền bù GPMB các dự án đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng; chú trọng thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách...

Phiên họp cũng xem xét, cho ý kiến vào các nội dung: Trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện…

T/h: Thu Hà - Quang Trị

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2023(25/11/2023 9:08 SA)

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hô sơ, phiếu đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã...(23/11/2023 3:14 CH)

UBND huyện Thạch Thành Sơ kết 1 năm thực hiện “Mô hình 4+1” về công tác tái hòa nhập cộng đồng...(22/11/2023 9:13 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại xã Thành Trực (10/11/2023 3:46 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2023(26/10/2023 3:45 CH)

UBND huyện Thạch Thành họp thường kỳ tháng 10/2023 (25/10/2023 8:53 SA)

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành năm...(25/10/2023 5:48 CH)

Thông báo về việc kiểm tra thông tin của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và...(16/10/2023 4:57 CH)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2023(15/10/2023 3:45 CH)

Mời dự Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2023(12/10/2023 7:32 CH)

Thông báo Nội quy kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch...(11/10/2023 10:59 CH)

Thông báo Nội dung, tài liệu ôn tập và cấu trúc đề phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục...(07/10/2023 3:53 CH)

°