UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023

Đăng ngày 22 - 06 - 2023
100%

Ngày 22/6, UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6 tháng cuối năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh kinh tế trong nước, trong tỉnh tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, giá nguyên, nhiên vật liệu vẫn ở mức cao, tình trạng thiếu điện do tình hình thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 06 tháng đầu năm 2023 vẫn giữ được sự ổn định, một số lĩnh vực phát triển và khởi sắc, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông năm 2022-2023 đạt 1.912,9 ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ, bằng 95,6% KH; năng suất các cây trồng chính hầu hết đều tăng so với cùng kỳ. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, đến nay toàn huyện đã thực hiện tích tụ được 263,7 ha, đạt 62,7% KH .

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu vụ ép 2022-2023, tổng sản lượng mía thu hoạch 163.839,5 tấn, bằng 84% so với cùng kỳ, năng suất bình quân các trà mía đã thu hoạch ước đạt 56,7 tấn/ha. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân trồng, chăm sóc và ký hợp đồng cho vụ ép 2023-2024; tổng diện tích mía toàn huyện là 3.160 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc rừng trồng tập trung, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay xã Thành Thọ đã được UBND tỉnh xét công nhận xã NTM. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm thực hiện. Tiến hành giao chỉ tiêu và kiểm tra vật tư dự trữ, hiện trạng các tuyến đê, hồ đập trên địa bàn và công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, TKCN theo phương chấm “4 tại chỗ”. Sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn mức cao, tình trạng thiếu điện thời điểm đầu tháng 6/2023, tuy nhiên các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tập trung đẩy mạnh sản xuất, nên sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống vẫn duy trì đà phát triển.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, các ngành thương mại, dịch vụ, hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển. Công tác chỉ đạo thành lập mới doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, 6 tháng đầu năm đã thành lập được 20 doanh nghiệp, đạt 44,4%KH. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện, đã hoàn thành đo đạc, kiểm kê 12/20 dự án, với diện tích 65,02 ha, đạt 81,56% KH; thực hiện GPMB 06/20 dự án, diện tích đã GPMB 12,24ha, đạt 15,35% tổng diện tích.

Trên lính vực Văn hoá – xã hội: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và của huyện. Tăng cường chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, toàn huyện có 193 đơn vị đăng ký công nhận các danh hiệu văn hóa. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch, di tích, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2023 đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đầu tư xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngành giáo dục – đào tạo đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT. Tham gia các hội thi, các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập do tỉnh tổ chức đạt kết quả cao.

Ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường ứng dụng các kỹ thuật cao trong chuẩn đoán và điều trị; tinh thần phục vụ của y, bác sĩ được nâng cao.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Những kết quả đạt được nêu trên là tiền đề quan trọng để phấn đấu thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực cần phải khắc phục đó là: Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa có sự chuyển biến rõ nét ở các đơn vị, tiến độ thực hiện các tiêu chí chậm so với kế hoạch. Việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Quy hoạch chung xây dựng xã; quy hoạch điều chỉnh đô thị Kim Tân, Vân Du; quy hoạch chi tiết 1/500 một số dự án triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch; Công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ GPMB đạt thấp so với bình quân chung toàn tỉnh; Việc thực hiện chính quyền số, xã hội số mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng còn hạn chế; chất lượng giáo dục giữa các vùng trong huyện còn chênh lệch, chưa đáp ứng được yêu cầu; tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhiều dự án triển khai chậm; số bệnh nhân mắc dịch Covid-19 có chiều hướng tăng. Tình hình an ninh trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng ; tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ…

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện quản lý từ đầu nhiệm kỳ đến nay.Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung Kế hoạch đầu tư công Ngân sách cấp huyện năm 2023.Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị không thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Tây Hương, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành.Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Đề án xây dựng Nông thôn mới huyện Thạch Thành giai đoạn 2023 - 2025.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, yếu kém cũng như bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2023.

Để tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2023, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động về thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau: Theo dõi sát tình hình kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đổi mới giáo dục; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết viẹc làm và các chính sách an sinh xã hội; Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc, tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp./.

T/h: Bùi Hương - Quang Trị

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023 (25/08/2023 10:25 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, kiểm tra các công trình trọng điểm phục vụ phòng, chống lụt bão...(24/08/2023 10:21 CH)

Bàn giao và đưa vào sử dụng đoạn đường tránh Đền Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành(23/08/2023 10:16 CH)

Hội nghị sơ kết công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt - bảo vệ thực vật, khuyến nông 6 tháng...(16/08/2023 10:07 CH)

Huyện Thạch Thành Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại động vật (13/08/2023 9:56 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý...(27/07/2023 10:07 SA)

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023(26/07/2023 10:26 SA)

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(30/06/2023 10:22 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023(22/06/2023 10:27 CH)

Thông báo về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng đặc biệt...(16/06/2023 10:02 SA)

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã...(14/06/2023 9:58 SA)

Hội nghị tập huấn cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà...(24/05/2023 3:07 CH)

°