Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1156/UBND-NN
Ngày ban hành 05/05/2021
Trích yếu Về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn huyện Thạch Thành
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp PTNT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°