Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2785/UBND-VP
Ngày ban hành 15/09/2021
Trích yếu Về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành khác
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 76.pdf
hachthanh-15-09-2021_17h53p27(15.09.2021_18h32p42)_signed.pdf
°