Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 94/UBND-TP
Ngày ban hành 12/01/2023
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 94_UBND-TP.PDF
f
°