Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 614/UBND-TNMT
Ngày ban hành 28/02/2024
Trích yếu Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm f
.pdf
°