Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/06/2017
Trích yếu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp PTNT
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°