Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1838/UBND-VHTT
Ngày ban hành 28/07/2020
Trích yếu V/v đẩy mạnh, chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường và các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°