Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1902/UBND- VHTT
Ngày ban hành 04/08/2020
Trích yếu Về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°