Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 167/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 12/10/2020
Trích yếu Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°