Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 14/CĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2021
Trích yếu Công điện khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°