Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2/TB-UBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Trích yếu Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 2_TB-UBND.pdf

°