Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 917/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2014
Trích yếu V/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Thạch Thành
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°