Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 59/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2020
Trích yếu Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2020 - 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°