Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 144/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/01/2021
Trích yếu Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°