Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thạch Thànn

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
100%

Ngày 06/3/2023, UBND huyện Thạch Thành có thông báo số 21/TB-UBND về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thạch Thành. Cụ thể:

Tài liệu chi tiết kèm theo tải tại đây.

Nội dung góp ý bao gồm: Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về UBND huyện Thạch Thành (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này./.

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản: quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi...(30/08/2023 11:33 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023 và Kế...(06/03/2023 11:12 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư mới khu...(25/10/2022 7:56 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu 3, xã Thạch...(12/08/2022 10:06 CH)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm Chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công...(05/07/2022 8:45 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(01/07/2022 8:52 CH)

Thông tin tóm tắt dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai...(27/06/2022 9:40 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý gồm phao, phà đảm bảo giao...(06/06/2022 3:05 CH)

Thông báo công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.(19/05/2022 11:24 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là khu phố 3, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch...(08/04/2022 9:47 CH)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu 3, xã Thạch Bình, huyện...(07/07/2020 4:18 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu phố 3,...(27/05/2020 3:16 CH)

°