Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu phố 3, thị trấn Kim tân, huyện Thạch Thành (đợt 1)

Đăng ngày 27 - 05 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu 3, xã Thạch...(12/08/2022 10:06 CH)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm Chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công...(05/07/2022 8:45 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(01/07/2022 8:52 CH)

Thông tin tóm tắt dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai...(27/06/2022 9:40 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý gồm phao, phà đảm bảo giao...(06/06/2022 3:05 CH)

Thông báo công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.(19/05/2022 11:24 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là khu phố 3, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch...(08/04/2022 9:47 CH)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu 3, xã Thạch Bình, huyện...(07/07/2020 4:18 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu phố 3,...(27/05/2020 3:16 CH)

°